Teno – dizajn budućnosti

Kurs dizajn enterijera-Teno dizajn buducnosti-01

Lampa-skulptura, dizajnirana od strane Hellolumio, crpi inspiraciju iz kincugija, Japanske tehnike popravljanja polomljenih keramičkih predmeta uz pomoć laka pomešanog sa zlatom u prahu. Teno je prelepa činija-skulptura, napravljena od prirodnog peska. Kada se polomljeni delovi otvore, ona počinje da živi, pružajući meku i toplu svetlost, koju možete prilagođavati jednostavnim dodirom prsta. Kada je potpuno otvorena, postaje zvučnik, čiju jačinu možete da kontrolišete dodirom.

FOTO:@hellolumio

Copyright © 2024 Online Kurs Dizajn enterijera

Scroll to Top