Pitanja i odgovori

Da biste pohađali kurs 3D dizajn enterijera, neophodno je da završite  NIVO 1 kursa enterijera, kako biste savladali KOLORITNE ŠEME i predviđene zadatke, u trajanju od 3 meseca. Nakon toga imate neophodno znanje koje je potrebno za razradu projekata stanova i obuku u 3D dizajn programu.

Kurs mogu da pohađaju i početnici bez predznanja o enterijeru, ili osobe koje žele da usavrše i nadograde svoje znanje.

Svi Programi koji se koriste na kursu su besplatni i možete ih koristiti i nakon kursa.

Obuka od 3 meseca je minimum neophodnog vremena za savladavanje i učenje svih tehnika i znanja o enterijeru. Kurs obiluje velikim brojem zadataka i konkretnih projekata, čijim vežbanjem i učenjem, stičete neophodno znanje. Za enterijer je potrebno vreme i vežba, uz stalan rad i učenje, što ovaj kurs u potpunosti pokriva.

Program kursa, učenje i ocenjivanje su bazirani prema standardima svetski poznatih fakulteta za enterijer i dizajn. Učenje po principu – Hand in hand with your tutor- se pokazalo kao najefikasnije u savladavanju znanja o dizajnu enterijera. Individualna korekcija i saveti kroz konsultacije sa mentorom kao i detaljne povratne informacije za svaki zadatak od mentora, su od neprocenjivog značaja prilikom procesa učenja i vežbi.

Individualna obuka podrazumeva stalnu komunikaciju studenta i mentora putem kontakt forme kursa, što podrazumeva pregled zadataka, ocenjivanje, kao i pismene sugestije od strane mentora, kao i sva pitanja i nedoumice od strane studenata.  Na ovaj način stalne komunikacije sa mentorom, studenti značajno poboljšavaju svoje znanje i napreduju u učenju.

Predavanja su napisana u tekstualnom obliku, sa ilustracijama i zadacima.

Kada online kurs Dizajn enterijera počne, u toku trajanja kursa predavanja možete čitati i učiti kada god vama to odgovara u toku dana ili večeri.

Nije neophodno predznanje za rad u nekom određenom računarskom programu. Da biste pohađali kurs potrebno je osnovno znanje za rad sa računarom i korišćenje interneta. Takođe nije potrebno predznanje o enterijeru. Kurs mogu pohađati i početnici.

Za praćenje kursa dovoljan je bilo koji računar sa kojim možete nesmetano da koristite internet.

Kurs je u vidu tekstualnih predavanja i zadataka koje je potrebno da uradite. Ukoliko ne radite u nekom od programa kao što je Photoshop ili Paint potrebno je da zadatke odštampate i obojite bojicama, flomasterima, pastelama. Za kurs je potrebno samo osnovno znanje za rad sa računarom. Ukoliko koristite neki određen program za crtanje možete da ga koristite. Svoje radove će te sačuvati u PDF formatu i poslati mentoru na pregled.
U modulu 6 se uči program Moodboard i u Modulu 8 jedan crtački program za koji škola ima licence.

Nije neophodno da koristite neke od 2D ili 3D programa. Sve zadatke možete da odštampate i ručno da ih obojite. Svoje radove će te skenirati ili fotografisati i poslati mentoru na pregled.

Predavanja nisu uživo. Kontakt sa vašim mentorom je preko kursa u tekstualnom obliku. Možete slati poruke u bilo koje doba dana ili noći. Mentor će u što kraćem roku da Vam odgovori na Vašu poruku.

Nakon završene obuke, imaćete znanje da samostalno uradite enterijer. Da odredite boje u prostoru, materijale, rasvetu, naučićete kako da nastupite sa klijentima. Takođe ćete naučiti koje komade  nameštaja da upotrebite, gde i na koji način da ih rasporedite. Steći ćete sveobuhvatno znanje o enterijeru. Na kursu se uči jedan crtački program. Većina studenata radi obradu zadataka u Photoshop-u, Paint-u, ili ručno, flomasterima i bojicama.

Copyright © 2024 Online Kurs Dizajn enterijera

Scroll to Top