Digitalizacija – Betonski koral

Kompanija Roche Bobois je za 2021. godinu najavila fantastične trpezarijske stolove sa bazom od 3D štampanog betona. Sama baza se izrađuje u gigantskom štampaču, koji dobija podatke, takozvani genetski kod, od specijalnog softvera, da bi se uradio ovakav postament. Kontinuiranim kretanjem prema gore, digitalno upravljana mlaznica štampača, stvrdnjava beton tokom procesa izrade velikog broja slojeva. Ceo postament liči na ogroman koral iz morskih dubina. Kupci nameštaja mogu uz pomoć specijalnog softvera, da sami izaberu oblik i veličinu željenog korala, tj, da zadaju sopstveni genetski kod. Pored velike prednosti u izradi raznih oblika, ceo proces ima i svoje ekološke prednosti. Zbog mogućnosti digitalizacije, izrada nameštaja je omogućena u celom svetu, ne samo lokalno, čime se automatski smanjuje transport istog, i emisija ugljen dioksida.

Foto:@rochebobois
#rochebobois

Copyright © 2024 Online Kurs Dizajn enterijera

Scroll to Top