PROGRAM KURSA

Online kurs Dizajn enterijera traje tri meseca. Podeljen je na devet modula sa odgovarajućim lekcijama i zadacima. Na kraju kursa predviđena je izrada diplomskog rada. Najčešća pitanja studenata možete pogledati na stranici Pitanja i odgovori.

Datum početka kursa: 01.06.2021.

Modul 1 - Inspiracija i boje

 1. Veština izazova i inspiracije, zadaci
 2. Veština inspiracija i boje II, zadaci
 3. Dizajn kroz istoriju i stilovi
 4. Primer renoviranja stana

Modul 2 - Principi koloritnih šema i boja

 1. Princip koloritnih šema A i B, zadaci

Modul 3 - Principi koloritnih šema i boja

 1. Princip koloritnih šema C i D, zadaci

Modul 4 - Materijali i koloritne šeme

 1. Materijali koloritna šema A, zadaci
 2. Materijali koloritna šema B , zadaci
 3. Materijali koloritna šema C, zadaci
 4. Materijali koloritna šema D, zadaci
 5. Pravila postavljanja i odabira veličine tepiha
 6. Pravila postavljanja zavesa

Modul 5 - Principi osvetljenja i koloritne šeme

 1. Univerzalni princip osvetljenja
 2. Rasveta koloritna šema A, zadaci
 3. Rasveta koloritna šema B, zadaci
 4. Rasveta koloritna šema C zadaci
 5. Rasveta koloritna šema D, zadaci

Modul 6 - Osnovni principi rasporeda nameštaja

 1. Ljudsko telo i ergonomija
 2. Opremanje prostora i raspored nameštaja
 3. Primeri nameštaja za koloritnu šemu A
 4. Primeri nameštaja za koloritnu šemu B
 5. Primeri nameštaja za koloritnu šemu C
 6. Primeri nameštaja za koloritnu šemu D

Modul 7 - Primeri i Mix Match

 1. Konkretni primeri u primeni, zadatak
 2. Mood board, zadaci
 3. Primeri kombinacija nameštaja za koloritnu šemu A
 4. Primeri kombinacija nameštaja za koloritnu šemu B
 5. Primeri kombinacija nameštaja za koloritnu šemu C
 6. Primeri kombinacija nameštaja za koloritnu šemu D
 7. Ideja za MIX MATCH A, B, D sa zadacima
 8.  Ideja za MIX MATCH C i D sa zadacima

Modul 8

 1. Greške u dizajnu enterijera, zadaci
 2. Merenje prostora
 3. Projektovanje planova u računaru sa organizacijom prostora

Modul 9

 1. Extreme
 2. Rad sa klijentima
 3. Domovi poznatih – Analiza

Diplomski rad: Konkretan stan, zadata koloritna šema, raspored nameštaja, materijala i rasvete.