Uslovi korišćenja kurseva za dizajn enterijera Grandesign School

Važno – Pažljivo sve pročitajte pre rezervacije kurseva

Sve prijave primljene od strane Grandesignschool su prihvaćene na osnovu toga da ste pročitali i prihvatili ove odredbe i uslove pre nego što se upišete. Nakon što se Prijavite na sajtu grandesignschool, imate 10 dana* roka, pre početka kursa da odustanete, u tom slučaju vam vraćamo sav uplaćeni iznos kursa u celosti. Ako se predomislite, morate nam potvrditi u pisanoj formi. Nakon aktivacije vašeg naloga i slanja maila sa pristupnim podacima za kurs, smatraće se da ste započeli kurs. Naknade za kurs i kvalifikacije ne mogu se refundirati nakon ove tačke. Broj studenata je ograničen za svaki datum kursa. U izuzetnim okolnostima može biti moguće da vas prebacimo na kasniji kurs.

Naknade

Isplata kurseva u celosti.
Kotizacija se u potpunosti plaća pre početka kurseva.

Plaćanje na rate

Kao koncesija, naknade za kurseve se mogu plaćati u mesečnim ratama; dostupni su različiti načini plaćanja. Isplate će početi pre početka kursa, i nakon mesec dana od plaćanja prve rate, uplaćujete ostatak kotizacije. Svaka promena vašeg datuma početka neće promeniti raspored plaćanja. I dalje ste odgovorni za punu naknadu za kurs, ako se povučete sa kursa, ne završite kurs do roka, ne predate zadatke ili ne predate sve svoje zadatke za diplomski rad i završne projekte.

ONLINE KURSEVI

Online kurs NIVO 1

Studenti moraju da završe kurs NIVO 1 u roku od 3 meseca (Sertifikat o završenoj obuci). Međutim, ako postoje olakšavajuće okolnosti, dodatno vreme u iznosu od 2 nedelje se može ugovoriti bez naplate nadoknade, za završetak preostalih zadataka.

Online kurs NIVO 2

Studenti moraju da završe kurs NIVO 2 u roku od 2,5 meseca (Sertifikat o završenoj obuci NIVO 1+NIVO 2). Međutim, ako postoje olakšavajuće okolnosti, dodatno vreme u iznosu od 2 nedelje se može ugovoriti bez naplate nadoknade, za završetak preostalih projekata.

Svi studenti

Ako ne završite kurs u predviđenom vremenu (gore) dovešće do povlačenja sa kursa. 

Dostavljanje zadataka

Jedan od uslova vašeg upisa je da se slažete da predate svoje zadatke do roka. Svi Moduli na kursevima su vremenski definisani. Ako iz bilo kog razloga to ne možete da uradite, možete da nas kontaktirate, za eventualno prebacivanje na kasniji kurs, (tolerisaće se vaše kašnjenje na kursu maksimalno do 2 nedelje), kako biste izbegli da budete klasifikovani kao „povučeni“ sa kursa. Povučeni studenti će i dalje biti odgovorni za sve neplaćene naknade za kurs.

Grandesign School raspolaže exkluzivnim pravom da objavljuje i publikuje radove studenata svih NIVOA kursa enterijera, bez prethodne saglasnosti.

Copyright © 2024 Online Kurs Dizajn enterijera

Scroll to Top