Veliki uspeh naše studentkinje Jane Đorđević i Grandesign School

Jana kurs enterijera Grandesign School

Kao osoba koja je odmalena želela da se bavi profesijom od društvenog značaja koja je istovremeno ispoljava kreativnost i tendenciju ka rešavanju problema od krucijalnog značaja, pravi izbor za specijalizovanje je bio program “ Sustainable Architecture and Landscape Design““ u Milanu, na koji sam se prijavila. Pohađanje Grandesign kursa za dizajn enterijera i ulazak u detalje projektovanja enterijera mi je bio od velike pomoći da imam kompletan uvid u projektovanje od najsitnijih elemenata do onih velikih razmera, a svi znamo da mnogo toga kreće od detalja. Zgrade/kuće kao najveći potrošači, imaju veliku ulogu u uštedi resursa, a da bi njihov dizajn bio adekvatan potrebno je razumeti unutrašnju arhitekturu i sisteme koji su u nju integrisani za funkcionisanje savremenog čoveka. Obrađivane teme na kursu enterijera, od odabira materijala do dimenzionisanja prostora, obuhvatile su neophodno znanje koje treba da zadovolji posvećen dizajner enterijera; optimalna upotreba prostora i resursa, uz estetski neponovljivi jedinstveni doživljaj. Procesu evaluacije je nesumnjivo doprineo sadržaj mog portfolija koji je uključivao radove sa kursa Dizajn enterijera Grandesign School, prikazujući opservaciju prostora detaljne razmere. Uz to, neprocenjivo je bilo i „Pismo preporuke“ od mentora Grandesign School-a koje je potvrđuje veštine, trud i istrajnost u okviru kursa enterijera, veoma važnih za bavljenje ovom profesijom. Čitavo iskustvo na kursu enterijera je doprinelo pozitivnoj oceni za prijem na smer, jer je pokazalo razumevanje svih aspekata projektovanja. Veliko Hvala mentoru Mileni Obradović, za neumorne podsticaje i kritike koje su aktivirale pozitivnu energiju i motivaciju tokom kursa! Veliko hvala i za podršku nakon završetka kursa!

Jana Đorđević

Copyright © 2024 Online Kurs Dizajn enterijera

Scroll to Top